UPOZORNENIE!!!!! Mládeži do 18 rokov neprístupné. WWW stránka obsahuje všetky atribúty nepriaznivo vplývajúce na mladý organizmus.
Listovanie v týchto www stránkach môže vážne esteticky a eticky naštrbiť vaše duševné zdravie. Webmaster a prezentovaný autor nezodpovedajú
za škody, spôsobené neoprávneným šírením týchto materiálov.

Agda B. Pain © 1979 - 2003 www.babinecicky.com
Design & Artwork © Gaál Máté von Matthaishorn @ Babine Cicky Ltd. 2003
Sekretariát © Renáta Šuchta @ TABOOk publishers Ltd. renata@bavi.tk

[CNW:Counter]